W warszawskim Klubie SPATiF odbył się charytatywny koncert na rzecz Domu Artysty Weterana w Skolimowie. Dla emerytowanych artystów zaśpiewali m.in. Agata Nizińska, Maria Tyszkiewicz, Michał Milowicz, Artur Chamski, Jerzy Grzechnik, Ewa Kuklińska, Agnieszka Wilczyńska, Tomasz Lubert, Katarzyna Jamróz, czy Bogdan Kierejsza. Gwiazda BlogStara, Agata Nizińska zaśpiewał dwa utwory, które znajdą się na jej pierwszej solowej płycie: „Reason”, który słuchacze poznali podczas Koncertu Eliminacji do Eurowizji oraz nowy utwór „It Happens”.

Pomysłodawcą koncertu i jego prowadzącym był Dariusz Kordek. Koncert odbywał się pod patronatem prezesa ZASP Olgierda Łukaszewicza. Celem koncertu było zachęcenie środowiska twórców do przekazywania 1 % podatku na cele bliskie środowisku artystów. „Nasza Fundacja Artystów Weteranów otrzymała status organizacji pożytku publicznego w roku 2004. Ważne, żeby nasi koledzy artyści mieli świadomość, że to przede wszystkim oni są odpowiedzialni za Skolimów”- powiedział Olgierd Łukaszewicz. Artyści, którzy wzięli udział w koncercie nie mieli wątpliwości, że wspierają ważną ideę.

In the Warsaw SPATiF Club a charity concert was held for the benefit of the House of the Veteran Artists in Skolimów. Agata Nizińska sang among others artist such as Maria Tyszkiewicz, Michał Milowicz, Artur Chamski, Jerzy Grzechnik, Ewa Kuklińska, Agnieszka Wilczyńska, Tomasz Lubert, Katarzyna Jamróz, and Bogdan Kierejsza. Star of BlogStar Agata Nizińska sang two songs which will be found on her first solo album: „Reason”, which the listeners met during the Eurovision Qualification Concert as wells as the new song „It Happens”.

The originator of the concert and it’s host was Dariusz Kordek. The concert took place under the patronage of the President of ZASP Olgierd Łukaszewicz. The aim of the concert was to encourage the art creators community to transfer 1% of tax to very well known to them artists environment. „Our Veterans Artists Foundation received the status of a public benefit organization in 2004. It is important that our fellow artists are aware that they are primarily responsible for the Skolims” – said Olgierd Łukaszewicz. The artists who took part in the concert had no doubts that they support an important idea.

Share This