Nocny Bohdan” to nowy album Bohdana Łazuki, który wraca z piosenkami po… 28 latach milczenie. Do współpracy zaprosił wielu znanych i utalentowanych artystów – znanych i debiutujących. Wśród nich obdarzoną wybitnym głosem, niepokorną artystkę Agatę Nizińską. „Bohdan Łazuka to Mistrz. Niezwykła barwa głosu, niespotykane poczucie humoru, mistrzowska interpretacja. Wdzięk i wigor, którego można mu pozazdrościć. Za trzy miesiące ja wydaję swoją debiutancką płytę „niePOKORNA”, dlatego zaproszenie do projektu „Nocny Bohdan” traktuję jak wyróżnienie i wyraz wiary w moje umiejętności…” – powiedziała Agata Nizińska.

Na płycie znalazły się także duety z Dodą, Miką Urbaniak, Maciejem Maleńczukiem, Krystyną Czubówną, Red Lips czy Natalią Niemen. Autorem większości piosenek jest kompozytor Marcin Nierubiec, a producentem Piotr Remiszewski. Na pomysł stworzenia płyty wpadła Olga Łazuka, córka artysty i Sebastian Jarmolski.

Nocny Bohdan” – new album by Bohdan Łazuki, who returns with songs after … 28 years of silence. He invited many famous and talented artists – known and debuting. Among them, an outstanding voice, rebellious artist – Agata Nizińska.
„Bohdan Łazuka is a Master. An unusual timbre, unheard sense of humor, masterful interpretation. Grace and vigor that you can envy him. In three months I release my debut album „niePOKORNA”, so I treat the invitation to the „Night Bohdan” project like a distinction and expression of faith in my skills … „- said Agata Nizińska.

The album also includes duets with Doda, Mika Urbaniak, Maciej Maleńczuk, Krystyna Czubówna, Red Lips and Natalia Niemen. The author of most of the songs is the composer Marcin Nierubiec, and the producer Piotr Remiszewski. The autors the came up with the idea of creating the album are Olga Łazuka, daughter of the artist and Sebastian Jarmolski.

Share This