Agata Nizińska

Wokalistka i aktorka. Swój czas dzieli między scenę i plan filmowy.

Singer and actress. She divides her time between the stage and movie sets.

Dyskografia / Discography
Albumy studyjne / Studio albums:
2018 – niePOKORNA (wytwórnia MyMusic / music label MyMusic)

Single / Singles:
2018 – DOBRO ZŁO
2017 – REASON

Programy telewizyjne / TV programs
2019 – AGENT GWIAZDY – TVN
2015 – DZIEJE SIĘ NA ŻYWO – WP.TV (współprowadząca / co-host)
2014 – OKIEM AGATY – PYTANIE NA ŚNIADANIE TVP2 (autorski cykl / author’s cycle)

Filmografia / Filmography 
2019 – KOBIETY MAFII 2 – Film fabularny / Feature film
2013 – TO NIE KONIEC ŚWIATA! – Serial fabularny / Serial series
2012 – WSZYSTKO PRZED NAMI Serial fabularny / Serial series
2011 – WATAHA – Etiuda szkolna
2007 – WYWIAD – Film fabularny / Feature film

Kabaret / Cabaret shows
Była aktorką Kabaretu Menażeria, następnie Kabaretu Członek Polski.
Współpracowała z Kabaretem Moralnego Niepokoju oraz innymi czołowymi kabaretami polskiej sceny estradowej.

She was an actress in the Cabaret Menażeria, then she became a Kabaret Member of Poland.
She collaborated with the Cabaret of Moral Anxiety and other leading cabarets of the Polish stage.

Teatr / Theater 
Wystąpiła w spektaklach i projektach teatralnych realizowanych m.in przez: Jana Machulskiego, Grzegorza Chrapkiewicza, Andrzeja Żarneckiego, Edwarda Linde Lubaszenko, Edwarda Dobrzańskiego, Inkę Dowlasz.

She appeared in theater performances and projects implemented by: Jan Machulski, Grzegorz Chrapkiewicz, Andrzej Żarnecki, Edward Linde Lubaszenko, Edward Dobrzański, Inka Dowlasz.

Projekty muzyczne / Music projects
2 i 3 Koncert Muzyki Filmowej  – cykl koncertów produkowany przez Royal Concert z udziałem m.in. Justyny Steczkowskiej, Kayah, Beaty Kozidrak, Natalii Kukulskiej, Kasi Cerekwickiej.

2nd and 3rd Concert of Film Music – a series of concerts produced by the Royal Concert with participation of:  Justyna Steczkowska, Kayah, Beata Kozidrak, Natalia Kukulska, Kasia Cerekwicka.

2014 – Madame Pik – projekt muzyczny z repertuarem muzyki jazz, soul i blues.

2014 – Madame Pik – a music project with a repertoire of jazz, soul and blues music.

 

Share This