Kochani, 
 
Udało się ! Jestem bardzo szczęśliwa, że ballada „Reason” została zakwalifikowana do polskich preselekcji konkursu Eurowizji. To dla mnie olbrzymi zaszczyt. „Reason” to pierwszy utwór z albumu nad którym właśnie pracuję, więc tym bardziej się cieszę, że spotkał się z tak dobrym przyjęciem! Oczywiście nie byłoby to możliwe bez wspaniałych ludzi z którymi współpracuję, w szczególności bez twórców piosenki: Marcina Kindla, Juda Friedmanna oraz Allana Richa – panowie to dla mnie zaszczyt. To wszystko sprawia, że mocno wierzę w sukces całego albumu, którego premierę planuję w tym roku. Zapraszam do słuchania piosenki i oglądania teledysku zarówno tu w Aktualnościach jak i na moim kanale YT. Na razie trzymajcie kciuki za najbliższą sobotę a ja wracam do pracy nad muzyką, którą kocham!

Beloved,
Wonderful! I am very happy to inform you that the ballad „Reason” was qualified for the Polish pre-selection of the Eurovision Song Contest. It is a great honor for me. „Reason” is the first song from the album that I am currently working on, so I am even more excited that it has received such a good reception! Of course, it would not be possible without the great people I work with, especially without the makers of the song: Marcin Kindla, Jud Friedmann and Allan Rich – gentlemen, it’s an honor for me. It all makes me strongly believe in the success of the entire album, which I plan to premiere this year. I invite you to listen to the song and watch the music video both are here in the section News and on my YT channel. For now, keep your fingers crossed for next Saturday and I’m going back to work on the music I love!
Share This